INTERGRAPHIC INTERGRAPHIC 
11222 Beograd, Jajinci
Bulevar JNA 176

tel: 011/ 3943-241, 3943-281
fax: 011/3943-281
E-mail: prodaja-intergraphic@eunet.rs, intergra@eunet.rs
http:// www.intergraphic.rs
godina osnivanja: 1997
broj zaposlenih: 5
direktor: Aleksandra Belošević 065/2951-975 e-mail:belosevic-intergraphic@eunet.rs

delatnost:
Zastupanje inostranih firmi:
- FLINT GROUP - boje za tabačnu ofset štampu (K+E);
- PANTONE sistem - kolorne skale pun program;
- KIMOTO - kimolek folije i kimoto pake;
- ECKART - metalizirane boje;
- KSL - sve vrste pudera protiv lepljenja boje;
- VARN - hemijska sredstva za ofset štampu;
- THEIMER - metalhalogene lampe, kopir ramovi i uređaji za UV sušenje;
- WESTLAND Gummiwerke GmbH - reparirani i novi valjci za Heidelberg, Roland, König Bauer, itd;
- ECS - UV i vododisperzivni lakovi

 Štampaj !